skip to Main Content

Intro Kancelaria Radcy Prawnego Szymon Pasek DORADZTWO I USŁUGI PRAWNE

O KANCELARII

Celem Kancelarii jest zapewnienie wysokiej jakości obsługi prawnej. Wiedza, doświadczenie, terminowość, zaufanie, konsekwencja to podstawy naszej działalności. Uważamy, że miarą profesjonalizmu obok solidnej wiedzy prawniczej jest umiejętność rozwiązywania problemów oraz indywidualne podejście do potrzeb każdego Klienta.

Kancelaria ściśle współpracuje z kancelariami prawniczymi, kancelariami notarialnymi oraz kancelariami komorniczymi na terenie województwa podkarpackiego.

ZAKRES USŁUG

Umowy w obrocie gospodarczym

Doradzamy przy tworzeniu umów handlowych oraz negocjacjach z kontrahentami w zakresie umów w obrocie gospodarczym. Opracowujemy i opiniujemy projekty umów, analizujemy ryzyko prawne wiążące się z danym kontraktem, kładziemy nacisk na efektywny system zabezpieczeń i rozliczeń, doradzamy także w kwestiach związanych z prawami autorskimi.

Prawo spółek

Doradzamy w zakresie funkcjonowania wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego, zarówno osobowych jak i kapitałowych. Oferujemy pomoc prawną w zakresie założenia, przekształcenia i likwidacji spółek, zbywania udziałów lub akcji, podwyższania i obniżania kapitału zakładowego, prowadzenia postępowań przed Krajowym Rejestrem Sądowym, prowadzenia postępowań związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek, ustalenia nieistnienia uchwał, w zakresie odpowiedzialności członków zarządu, postępowań o wyłączenie wspólnika jak również sporządzamy protokoły obrad Zgromadzenia Wspólników.

Prawo budowlane
Doradzamy uczestnikom postępowania budowlanego, a w szczególności w zakresie przygotowywania umów o prace projektowe, o realizację inwestycji, o roboty budowlane, umów podwykonawczych.
Windykacja należności

Prowadzimy pełną windykację należności, a w szczególności w zakresie prowadzenia postępowania mediacyjnego, przedsądowego, sądowego oraz w zakresie wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Przygotowujemy ugody, porozumienia, prowadzimy negocjacje w celu szybkiego oraz skutecznego odzyskania wierzytelności.

Prawo Administracyjne

Świadczymy usługi prawne w zakresie prawa administracyjnego, reprezentujemy Klientów przed organem władzy Państwowej i samorządowej, jak również na etapie postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo Cywilne

Doradzamy w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi, jak również sporządzamy wnioski, pozwy, ugody.

Prawo pracy
Reprezentujemy Klientów w postępowaniu sądowym w sprawach ze stosunku pracy, prowadzimy doradztwo prawne w ramach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
Bieżąca obsługa prawna

Prowadzimy obsługę prawną podmiotów gospodarczych we wszelkich obszarach działalności. W zależności od potrzeb Klienta bieżąca obsługa prawna może mieć formę doraźnej pomocy prawnej świadczonej przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu lub stałych dyżurów w siedzibie Klienta.

WYNAGRODZENIE

Szanujemy potrzeby naszych Klientów. Dążymy do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.  Rozumiemy, że każdy problem wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego też dopasowujemy indywidualnie ofertę do potrzeb każdego Klienta.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom związanym z dostosowaniem sposobu roliczania świadczonych usług do charakteru zlecanych czynności, proponujemy następujące formy rozliczeń:

 • stawka godzinowa,
 • stawka stała jednorazowa,
 • stawka w formie ryczałtu miesięcznego,
 • wynagrodzenie ryczałtowe w połączeniu z tzw. premią za sukces.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  MAPA DOJAZDU

  KONTAKT

  Szymon Pasek
  Radca Prawny

  ul. Kolejowa 12
  39-200 Dębica

  tel.: +48 668 485 550
  radca@kancelariapasek.pl

  © Szymon Pasek – Kancelaria Radcy Prawnego 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony: kreatywnepiksele.pl

  Back To Top